Ánh sáng là sóng dọc NCKH PVH Phần 2Đây là một công trình nghiên cứu khoa học về ánh sáng với kết luận quan trọng : ánh sáng là sóng dọc. Công trình được thực hiện với nhiều lập luận, nhiều thí nghiệm để chỉ rõ những điểm không hợp lý và mẫu thuẫn của Einstein về ánh sáng, chỉ ra nhận định sai kết quả thí nghiệm hai khe của Young, chỉ ra sự ngộ nhận về phân cực của ánh sáng, giải thích lại sự hình thành tia laser, xác định rõ bản chất của ánh sáng và môi trường truyền ánh sáng. Công trình này được thể hiện trong 8 phần.
Phần 1 chỉ rõ điều vô lý trong quan niệm ánh sáng di chuyển dưới dạng hạt bằng mô hình ánh sáng di chuyển xuyên qua bình chân không thủy tinh và mâu thuẫn giữa tiên đề 2 trong thuyết tương đối hẹp và quan niệm thấu kính hấp dẫn trong lý luận của Einstein.
Phần 2 nêu nguyên lý và điều kiện của chuyển động sóng, cơ sở của ba dạng chuyển động cơ bản của tự nhiên là chuyển động sóng, chuyển động nửa sóng và chuyển động di dời
Phần 3 thực hiện thí nghiệm mô phỏng lại thí nghiệm hai khe của Thomas Young và chỉ ra sự nhầm lẫn trong nhận định kết quả thí nghiệm, xác định rằng những vân tối trong kết quả thí nghiệm là những cái bóng của chiếc que đặt giữa lỗ mà không phải là các vân tạo nên từ sự giao thoa của ánh sáng
Phần 4 chỉ rõ nguyên nhân có nhiều bóng khi chỉ có một chiếc que đặt giữa lỗ trong thí nghiệm của Young, mô phỏng lại thí nghiệm của Malus và chỉ ra sai lầm trong nhận định kết quả của thí nghiệm này, kết luận bác bỏ hoàn toàn quan niệm ánh sáng là sóng ngang và đồng thời bác bỏ quan niệm ánh sáng là sóng điện từ.
Phần 5 chỉ ra sai lầm trong quan niệm về sự phân cực ánh sáng, nêu thêm những cơ sở phủ nhận ánh sáng là sóng ngang, giải thích tại sao khi xoay tấm phân tích trong kính hiển vi thạch học, mẫu vật có thể sáng rõ hơn hoặc tối, chỉ ra nguyên nhân kính hiển vi quang học không tăng được độ phóng đại.
Phần 6 chỉ ra những bất ổn trong các giải thích về sự hình thành tia laser trong vật lý hiện đại, làm rõ hơn về sự phản xạ của ánh sáng
Phần 7 giải thích về sự hình thành tia laser từ quan niệm ánh sáng là sóng dọc, giải thích hiện tượng khúc xạ
Phần 8 xác định môi trường và một số tính chất của môi trường truyền sóng ánh sáng, chỉ ra bản chất của ánh sáng.

Nguồn: https://vestingpoint.com/

Xem thêm bài viết khác: https://vestingpoint.com/moi-truong/

Leave a Comment