Bài tập Ngoại ứng tiêu cực (phần 1) – Sản lượng & Giá tối ưu tư nhân và tối ưu xã hộiVideo hướng dẫn cách trả lời câu hỏi bài tập phần Ngoại ứng tiêu cực.
Giải thích từ ngữ:
Qm – market (sản lượng trong điều kiện thị trường tự do, chính phủ không kiểm soát nên doanh nghiệp thường có xu hướng không muốn tính đến chi phí ngoại ứng)
Qs – Social (sản lượng tối ưu xã hội, mức sản lượng đã tính đến tất cả các loại chi phí và lợi ích gây ra/mang lại cho xã hội, tại đó MSB = MSC)
MEC = Marginal External Cost (Chi phí ngoại ứng biên)
MEB = Marginal External Benefit (Lợi ích ngoại ứng biên)
MPC = Marginal Private Cost (Chi phí tư nhân biên, chi phí sản xuất biên của hãng)
MSC = Marginal Social Cost (Chi phí xã hội biên, gồm chi phí tư nhân biên và chi phí và/hoặc lợi ích ngoại ứng biên)
MPB = Marginal Private Benefit (Lợi ích tư nhân biên, lợi ích của phía người tiêu dùng trên thị trường hàng hoá đang nghiên cứu)
MSB = Marginal Social Benefit (Lợi ích xã hội biên, gồm lợi ích của người tiêu dùng và chi phí và/hoặc lợi ích ngoại ứng biên)

Nguồn: https://vestingpoint.com/

Xem thêm bài viết khác: https://vestingpoint.com/moi-truong/

1 thought on “Bài tập Ngoại ứng tiêu cực (phần 1) – Sản lượng & Giá tối ưu tư nhân và tối ưu xã hội”

Leave a Comment