Con Đường Hạnh Phúc – Thùy Chi [Video+Lyrics Full HD]– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
**Song: COn Đường Hạnh Phúc
**Singer: Thùy Chi
—Video made by: Tiểu Đệ
—Picture: …………..
—Translated by me
 You can watch more:

 Like and Subscribe if you like. Thank you so much…
 You can find me on
 Facebook:
 Twitter:
 Fanpage:

+ Songlist:
 Anti-everything:
 All I Got:
 Solo:
 Everything I need:
 Breathe Easy:
 Sự kỳ vọng đẹp nhất:
 Melody:
Music makes our life better. And I wanna take that happiness to you all.
• Lyrics of COn đường hạnh phúc:
Người yêu ơi, hãy nói con đường anh sẽ qua
và em sẽ chờ
và em sẽ đợi
dù cho gió mưa giăng kín khiến em ko tìm được thấy đường anh
và để em lạc trog đêm tối tăm.
Này người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi
Đường đi quá nhiều rồi, mà sao vẫn mịt mờ
mà sao vẫn ko tìm thấy
lối ra con đường hạnh phúc đời em
giờ em đã biết con đường đó chính là anh.

DK
Người yêu ơi, xin anh đừng đi quá vội
chờ em nhé anh
rồi ta sẽ cùng sánh đôi
người yêu dấu hỡi, anh mãi là mặt trời
gạt đi bóng tối, sáng soi trong cuộc đời em
người yêu dấu hỡi
dẫu cho muôn ngàn sau, em mãi đợi
vì em biết rằng, con đườg hạnh phúc, là anh

này người yêu ơi
có biết em buồn em lẻ loi
đường đi quá nhiều rồi, mà sao vẫn mịt mờ
mà sao vẫn ko tìm thấy lối ra con đườg hhạnh phúc đời em
giờ em đã biết con đường đó chính là anh

người yêu ơi
xin anh đừng đi quá vội
chờ em nhé anh
rồi ta sẽ cùg sánh đôi
người yêu dấu hỡi, anh mãi là mặt trời
gạt đi bóng tối, sáng soi trog cuộc đời em
người yêu dấu hỡi dẫu cho muôn ngàn sau em mãi đợi
vì em biết rằng, con đườg hạnh phúc là anh !
Hope you like this song!!!!!!!!!!!!!
#subteam#conduonghanhphuc#thuychi

Nguồn: https://vestingpoint.com/

Xem thêm bài viết khác: https://vestingpoint.com/am-nhac/

2 thoughts on “Con Đường Hạnh Phúc – Thùy Chi [Video+Lyrics Full HD]”

Leave a Comment