Hướng dẫn cách kiểm tra tốc độ đường truyền internet online đơn giản nhất.HƯỚNG DẪN KIỂM TRA TỐC ĐỘ MẠNG INTERNET
đây là cách kiểm tra tốc độ trường truyền internet cáp quang online thông dụng với speedtest.
* Đơn vị Mb/s (Megabit trên giây) còn được viết tắt theo cách khác là Mbps (Megabit per second).
Lưu ý: Đơn vị Mb/s khác với đơn vị MB/s (Megabyte trên giây, in hoa chữ B). Tuy nhiên hai đơn vị này có thể chuyển đổi qua lại trong đó 1 byte = 8 bit hay cũng tương tự 1MB = 8Mb.
Đường truyền internet 20Mb/s tương đương với 2.5MB/s

+ TRONG SPEEDTEST:
– PING LÀ TỐC ĐỘ TRUYỀN 1 GÓI TIN ĐƯỢC TÍNH BẰNG MS (MILI GIÂY)
– DOWNLOAD LÀ TỐC ĐỘ DOWNLOAD ĐƯỢC TÍNH BẰNG MBPS (MEGABIT TRÊN GIÂY)
– UPLOAD LÀ TỐC ĐỘ UPLOAD ĐƯỢC TÍNH BẰNG MBPS (MEGABIT TRÊN GIÂY)

Nguồn: https://vestingpoint.com/

Xem thêm bài viết khác: https://vestingpoint.com/tong-hop/

Leave a Comment