Quản trị chiến lược – Chương 3. Phân tích môi trường bên ngoài I Mai Khac ThanhBài giảng Quản trị chiến lược
-~-~~-~~~-~~-~-
👉 👉 👉 KÊNH GIẢNG DẠY KIẾN THỨC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP MIỄN PHÍ
-~-~~-~~~-~~-~-
Link đăng ký theo dõi:
-~-~~-~~~-~~-~-
👉 Tuyển tập bài giảng Quản trị chiến lược:
❤️ Chương 1. Tổng quan quản trị chiến lược.
❤️ Chương 2. Tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu kinh doanh
❤️Chương 4. Phân tích ảnh hưởng của môi trường bên trong
❤️Chương 5. Chiến lược cấp công ty
-~-~~-~~~-~~-~-
👍 Mai Khắc Thành – Khoa Quản trị tài chính – Trường ĐH Hàng hải VN
👉 Email: mkthanh@vimaru.edu.vn
© Copyright by Mai Khắc Thành

Nguồn: https://vestingpoint.com/

Xem thêm bài viết khác: https://vestingpoint.com/moi-truong/

11 thoughts on “Quản trị chiến lược – Chương 3. Phân tích môi trường bên ngoài I Mai Khac Thanh”

Leave a Comment