This Love Sáo Trúc Live (Đại học công nghiệp TPHCM)This Love Sáo Trúc A4 – Hậu Duệ Mặt Trời (OST)
#thislove #saotruc #hauduemattroi

Cảm âm This love sáo trúc

Do re mi re mi la sol
Mi re do do re fa mi
Mi re do do re la son mi
Mi fa mi re do re.
Do re mi re mi la sol
Mi sol la la la la sol fa
Sol sol sol mi re do re do do .
ĐK : Là sido2do2 re2 mi2 mi2 Do2 si la la la la sol fa sol Là sido2 do2do2 do2do2 la Re2 mi2 re2 do2, mi2 mi2 mi2 fa2 mi2 re2. Do2 re2 do2 mi2 mi2 fa2 mi2 re2 Mi2 re2 do2 đo2 đo2 la do2 sol2 fa2 Do2 re2 mi2 do2 Do2 re2 mi2 re2,do2 do2…..​

Đoạn dạo nhạc:
La son la si đô, la si đô rê si la la son son.
la si đô re si la son la si son si đô, son la la, mi đô la rê….la si đô…đô rê mi mi

———————————————————-
▶ Facebook:
▶ Ins:
———————————————————-

Nguồn: https://vestingpoint.com/

Xem thêm bài viết khác: https://vestingpoint.com/am-nhac/

3 thoughts on “This Love Sáo Trúc Live (Đại học công nghiệp TPHCM)”

Leave a Comment