Trắc nghiệm lớp 12 BÀI 14 SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊNĐây là bản đọc do kênh vẹt con thực hiện giúp các bạn học bài nhanh thuộc hơn khi học cùng mình.
Các bạn muốn mình làm bản đọc bài nào thì gửi cho mình bài đấy qua email: Phattrientuonglai68691@gmail.com nhé.
Fanpage: fb.me/vetcondihoc
Mesenger: m.me/vetcondihoc

BÀI 14. SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

Câu 1. Đây là một biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ rừng đặc dụng. Bảo vệ cảnh quan đa dạng sinh học ở các vườn quốc gia.

Câu 2. Nhận định đúng nhất về tài nguyên rừng của nước ta hiện nay là : Dù tổng diện tích rừng đang được phục hồi nhưng chất lượng vẫn tiếp tục suy giảm.

Câu 3. Khu bảo tồn thiên nhiên Cần Giờ thuộc : Thành phố Hồ Chí Minh.

Câu 4. Nội dung chủ yếu của chiến lược quốc gia về bảo vệ tài nguyên và môi trường là : Đảm bảo việc bảo vệ tài nguyên môi trường đi đôi với sự phát triển bền vững.

Câu 5. Loại đất chiếm tỉ lệ lớn nhất trong các loại đất phải cải tạo ở nước ta hiện nay là: Đất phèn.
.
Câu 6. Luật bảo vệ môi trường được Nhà nước ta ban hành lần đầu tiên vào : Tháng 1 – 1994.

Câu 7. Nguyên nhân chính làm cho nguồn nước của nước ta bị ô nhiễm nghiêm trọng là : Hầu hết nước thải của công nghiệp và đô thị đổ thẳng ra sông mà chưa qua xử lí.

Câu 8. Dựa vào bảng số liệu sau đây về diện tích rừng của nước ta qua một số năm.
(Đơn vị : triệu ha)
Năm
1943
1975
1983
1990
1999
2003

Tổng diện tích rừng
14.3
9.6
7.2
9.2
10.9
12.1
Rừng tự nhiên
14.3
9.5
6.8
8.4
9.4
10.0
Rừng trồng
0.0
0.1
0.4
0.8
1.5
2.1
Nhận định đúng nhất là : Diện tích và chất lượng rừng có tăng nhưng vẫn chưa phục hồi hoàn toàn.

Câu 9. Đối với đất ở miền núi phải bảo vệ bằng cách : Áp dụng tổng thể các biện pháp thuỷ lợi, canh tác nông – lâm.

Câu 10. Đây là biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ sự đa dạng sinh học : Xây dựng hệ thống vườn quốc gia và các khu bảo tồn thiên nhiên.

Câu 11. Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến sự suy giảm tài nguyên thiên nhiên ở nước ta : Khai thác không theo một chiến lược nhất định.

Câu 12. Những vùng thiếu nước cho sản xuất nông nghiệp vào mùa khô là : Vùng núi đá vôi và vùng đất đỏ ba dan.

Câu 13. Thời gian khô hạn kéo dài từ 4 đến 5 tháng tập trung ở : Ở đồng bằng Nam Bộ và vùng thấp của Tây Nguyên.

Câu 14. Một trong những biện pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ rừng đang được triển khai ở nước ta hiện nay là : Giao đất giao rừng cho nông dân.

Câu 15. Đối với nước ta, để bảo đảm cân bằng môi trường sinh thái cần phải : Nâng độ che phủ lên từ 45% – 50% ở vùng núi lên 60% – 70%.

Câu 16. Việc bảo vệ tài nguyên rừng nước ta có ý nghĩa chủ yếu về Cân bằng môi trường sinh thái.

Câu 17. Loại hình nào sau đây không khuyến khích phát triển mạnh ở khu bảo tồn thiên nhiên Phục vụ nghiên cứu khoa học

Câu 18. Theo quy hoạch, ở vùng núi dốc phải đạt độ che phủ khoảng 70 đến 80 phần trăm.

Câu 19. Làm thu hẹp diện tích rừng, làm nghèo tính đa dạng của các kiểu hệ sinh thái, thành phần loài và nguồn gen, chủ yếu là do: Sự khai thác bừa bãi và phá rừng.

Câu 20. Khu nào sau đây không nằm trong danh mục khu dự trữ sinh quyển của thế giới? Vườn quốc gia Cúc Phương.

Câu 21. Trong quy định về khai thác, không có điều cấm về. Khai thác gỗ quý.

Câu 22. Diện tích đất nông nghiệp trung bình trên đầu người năm 2006 hơn 0.1 hécta.

Câu 23. Biện pháp để bảo vệ tài nguyên đất nông nghiệp là Áp dụng biện pháp nông lâm kết hợp.

Câu 24. Nguyên nhân về mặt tự nhiên làm suy giảm tính đa dạng sinh học của nước ta là Ô nhiễm môi trường.

Câu 25. Nguyên nhân chủ yếu làm cho môi trường nông thôn ô nhiễm là Hoạt động của các cơ sở tiểu thủ công nghiệp.

Câu 26. Nguồn gây ô nhiễm môi trường nước trên diện rộng chủ yếu hiện nay ở nước ta là Nước thải công nghiệp và đô thị.

Câu 27. Để tránh làm nghèo các hệ sinh thái rừng ngập mặn, cần Quản lí chặt chẽ việc khai thác, sử dụng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản.

Câu 28. Từ năm 1983 đến 2006, sự biến động rừng không theo xu hướng tăng lên ở Chất lượn rừng.

Câu 29. Theo quy hoạch, chúng ta phải nâng độ che phủ rừng của cả nước hiện tại từ trên 30 phần trăm lên đến 45 đến 50 phần trăm.

Câu 30. Bảo vệ môi trường cần tập trung ở các vùng Đồi núi, đồng bằng, ven biển và biển.

Câu 31. Mặc dù tổng diện tích rừng đang dần tăng lên, nhưng tài nguyên rừng nước ta vẫn bị suy thoái vì Chất lượng rừng không ngừng giảm sút.

Câu 32. Đây là một biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ rừng sản xuất Đảm bảo duy trì phát triển diện tích và chất lượng rừng.

Câu 33. Tính đa dạng sinh học của sinh vật biểu hiện ở Số lượng thành phần loài , các kiểu hệ sinh thái và các nguồn gen quý.

Câu 34. Trên biển Đông nước ta, vùng nào giàu có về nguồn hải sản? Vùng biển Tây Nam.

Câu 35. Tài nguyên sinh vật nước ta có giá trị to lớn về phát triển kinh tế – xã hội, biểu hiện Tạo điều kiện cho phát triển du lịch sinh thái.

Mọi tranh chấp về bản quyền vui lòng liên lạc với Vẹt. Vẹt sẽ lắng nghe và cùng hợp tác giải quyết tranh chấp.email: Phattrientuonglai68691@gmail.com

Nguồn: https://vestingpoint.com/

Xem thêm bài viết khác: https://vestingpoint.com/moi-truong/

Leave a Comment