Video "TỰ HÀO HỌC SINH CHUYÊN" THPT Chuyên Lý Tự Trọng – 12A5 (2017 – 2020)Sản phẩm của nhóm thí sinh chi đoàn 12A5 (Niên khoá: 2017 – 2020) dự thi cuộc thi “Trường học Thân thiện” năm học 2019 – 2020 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cần Thơ tổ chức.
Vì lý do bản quyền vui lòng không sử dụng, cắt ghép nội dung sản phẩm vì bất cứ lý do hay mục đích nào. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Trần Minh Quang
Email: tmquang.1305@gmail.com
(English below)
Products of the contestant class of 12A5 (School Session: 2017-2020) take part in the “Trường học Thân thiện” contest for the school year 2019-2020 organized by the Department of Education and Training of Can Tho City.
For copyright reasons please do not use, cut content for any reason or purpose. For further information please contact:
Tran Minh Quang
Email: tmquang.1305@gmail.com

Nguồn: https://vestingpoint.com/

Xem thêm bài viết khác: https://vestingpoint.com/giao-duc/

Leave a Comment