VƯƠNG QUỐC HANG ĐỘNG: PHÁT HIỆN MỚIVườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng trải rộng trên diện tích 123.326 ha chủ yếu karst cổ, hình thành từ kỷ Paleozic – 450 triệu năm, rộng lớn nhất khu vực Đông Nam Châu Á. Khu vực này trải qua 05 kiến tạo của vỏ Trái đất từ kỷ Ordovician (464 triệu năm) đến Đệ Tứ. Quá trình tạo núi cùng với tương tác giữa các yếu địa chất, tố khí hậu, thủy văn đã tạo nên 03 loại địa hình, karst, chuyển tiếp và phi karst. Vùng karst chiếm ¾ diện tích, chủ yếu là núi đá vôi. Vùng địa hình chuyển tiếp là những dạng thung, núi đất xen giữa các núi đá vôi. Vùng phi karst có đặc điểm chung là núi thấp. Độ cao của khu vực khoảng 250m – dưới 2000m so với mặt nước biển, điển hình là đỉnh Co Ta Run (1.624m), Ba Rền (1.137m), U Bò (1009m) (Nguyễn Đức Lý và cs, 2013). Phong Nha Kẻ Bàng nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới ẩm gió. Lượng mưa trung bình hàng năm 1.600 – 2.800mm, nhiệt độ trung bình 24 – 25oC (Nguyễn Đức Lý và cs, 2013, trg 12, 13, 310). Sự dồi dào về nước, yếu tố nhiệt độ, và thảm thực vật thường xanh là những nhân tố quan trọng để xảy ra quá trình karst hóa hình thành nên các kiểu cảnh quan, địa hình đặc biệt và duy nhất hiện diện ở khu vực này.
Các cuộc thám hiểm từ năm 1990 đến nay đã ghi nhận được 369 động với tổng chiều dài gần 220 km. Trong số này có nhiều động có ý nghĩa về khoa học ví như bảo tảng chứa đựng các thông tin về quá trình hình thành lớp vỏ trái đất từ hơn 400 triệu năm và có thể lâu hơn. Tiêu biểu là hệ thống động Phong Nha có 157 động với tổng chiều dài trên 103km, hệ thống Vòm có 58 động được khảo sát và chiều dài trên 48 km, hệ thống Nước Moọc có 60 động và trên 20km được khảo sát. Nổi bật nhất trong các hệ thống này có động Phong Nha, động Tiên Sơn, động Sơn Đoòng, động Thiên Đường, động Va, động Én.

Để bảo tồn và sử dụng hợp lý hang động, nhiệm vụ khoa học “Điều tra, khảo sát sơ bộ hang động chưa được công bố tại khu vực VQG Phong Nha – Kẻ Bàng và đề xuất giải pháp quản lý, bảo tồn” tập trung vào thu thập các thông tin hang động từ cộng đồng, sau đó dùng các ứng dụng GIS và viễn thám để xác định mức độ tin cậy của thông tin. Trên cơ sở đó, tiếp cận ghi nhận vị trí. Không dừng lại ở mục tiêu đặt ra, nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát đo vẽ, phân loại một số các động và xây dựng các dạng dữ liệu số. Sau đây là kết quả nghiên cứu phân loại các động dựa trên phạm vi địa lý, địa chất – địa hình, lưu vực, độ cao và các tính chất của động.
Chi tiết tại: www.phongnhakebang.vn
#disanthegioi #phongnha #phathienmoi #hangdong #diachatdiamao

Nguồn: https://vestingpoint.com/

Xem thêm bài viết khác: https://vestingpoint.com/du-lich/

Leave a Comment